Keynote | Crack the code to innovate: inclusie als driver voor innovatie

Volgens Eve Vlemincx is een cultuur van belonging de enige die echt fair is ten opzichte van iedereen. Een transparant beleid zorgt ervoor dat er psychologische veiligheid heerst, dat informatie doorstroomt en dat mensen zaken durven aan te kaarten. Pas dan is diversiteit een voedingsbodem voor innovatie. Eve onthult het geheim van high-performance teams en toont aan waarom inclusie relevant is voor ons allemaal.