Opening | “The mark of a civilized man is the capacity to read a column of numbers and weep.” (Bertrand Russell)

Op deze CFO Day staat alles in het teken van het beeld dat we creëren en krijgen, en of dat waarachtig en eerlijk is.
Dr. Eelco Fiole brengt een introductie over finance ethics en daagt ons uit om analytisch over ethiek te gaan denken. Compliance is volgens hem het absolute minimum, we moeten een nieuwe zienswijze ontwikkelen. Wat is ’true’ en wat is ‘fair’? En hoe helpt ons dat om betere beslissingen te nemen, risico’s te reduceren en resultaten te verbeteren?
Van de blik op finance gaan we naar de blik op de mens. Welke rol spelen emoties en motivaties bij de ontwikkeling van een true and fair leider? In haar keynote nodigt Lotte van Lith u uit om een duik te nemen in het proces van ‘positieve desintegratie’. In een mondiale situatie die om existentiële, culturele, organisatorische en persoonlijke verandering vraagt, wil ze bewustzijn creëren van de wijze waarop onze gevoelens en waarden drijfveren van transformationele leiderschapsontwikkeling zijn.

Keynote | Zien we het verkeerd? Een update van de ‘profit paradox’

Sinds 1980 beleeft de wereldeconomie een fundamentele transformatie. Winsten en beurswaarderingen groeien sneller dan ooit, schijnbaar een teken van economische groei en vooruitgang. Maar teglijk zien we dat lonen voor productie en dienstenwerkers stagneren, dat arbeidsdynamisme en arbeidsdeelname dalen, en dat het aantal start-ups afneemt. De winstparadox vraagt wat er aan de hand is met de wereldeconomie.

Keynote | Crack the code to innovate: inclusie als driver voor innovatie

Volgens Eve Vlemincx is een cultuur van belonging de enige die echt fair is ten opzichte van iedereen. Een transparant beleid zorgt ervoor dat er psychologische veiligheid heerst, dat informatie doorstroomt en dat mensen zaken durven aan te kaarten. Pas dan is diversiteit een voedingsbodem voor innovatie. Eve onthult het geheim van high-performance teams en toont aan waarom inclusie relevant is voor ons allemaal.

Keynote | Green Deal: nieuwe spelregels, nieuwe kansen

De druk op ons ecosysteem wordt almaar groter, globale ketens worden onbetrouwbaar, materialen worden schaars, de energiecrisis is de druppel die de emmer doet overlopen,… en al deze doemscenario’s zijn plots agendapunten aan de managementtafel. Ondertussen zijn we allemaal overtuigd van het ‘waarom’, we weten dat de grenzen van de lineaire groei zijn bereikt. De Europese Green Deal zet alles in op de circulaire transitie en is volop bezig met een grote shift in wetgeving. Maar ‘wat’ zijn nu de nieuwe spelregels in deze Green Deal-economie en ‘hoe’ kunt u deze transitie omvormen tot een opportuniteit binnen uw eigen onderneming?

Round Table | Deep dive in finance ethics met Eelco Fiole

Na de lunch duiken we samen met Eelco Fiole de diepte in over de ethische denkmodellen die hij tijdens zijn eerdere keynote aanreikte. Hoe is het begrip ‘a true and fair view’ geëvolueerd en hoe kunnen we het vandaag in de praktijk toepassen? Welke controlemechanismen bouwen we in? Wat zijn de (ethische) verplichtingen maar ook risico’s van transparantie? Welke rol spelen technologie en AI bij rapportering? We bespreken hoe we risico’s beter leren inschatten en betere beslissingen nemen, in lijn met de verwachtingen van álle stakeholders.

Deze sessie wordt gefaciliteerd door SpendLab.
Met: Iris Lopes, Managing Director

Keynote | Feiten zijn één ding. Ze correct interpreteren, is belangrijker

We leven in tijden van misleiding en fake news, waarin het steeds moeilijker wordt om juist van fout te onderscheiden. Als er één soort mensen op Internet is die je kan overladen met feiten, cijfers en grafieken, dan zijn het volgens Maarten Schenk wel complotdenkers. Ze kennen het exacte gewicht van de vliegtuigen die zich in de Twin Towers boorden, weten hoeveel graden het vorige zomer was op de Zuidpool of hoeveel foutmeldingen er op de stemcomputers in Maricopa County waren bij de recentste verkiezingen. En toch trekken ze vervolgens vol overtuiging conclusies die niet ondersteund worden door de feiten. Hoe komt dat? Wat kunnen we eraan doen? En hoe vermijden we dat we in dezelfde val trappen?

Round Table | Is het sustainability-streven wel sustainable?

Zowel in de EU als daarbuiten staat ons een tsunami aan ESG-regelgeving te wachten. Er is nood aan meer transparantie over ESG-inspanningen, maar daarmee ook aan een eenduidig framework dat consistentie en vergelijkbaarheid bevordert. We hebben m.a.w. een ’true and fair view’ op duurzaamheidsrapportering nodig, zoals dat ook voor financiële rapportering bestaat. Een geïntegreerde rapportering geeft een completer beeld van de performance en waarde van een bedrijf en kan dan ook echt een driver voor transformatie zijn. Maar daar zitten uitdagingen aan vast: datacaptatie over de hele waardeketen, het herinrichten van processen, het opleiden van mensen, … Tijdens deze rondetafel delen we met elkaar lessen uit de implementation journey. Wouter Pollers (CFO) en Valerie Geluykens (Positive Impact Director) brengen de case van HB Antwerp, dat de waardeketen van diamanten herdenkt tot een fair businessmodel.

Deze sessie wordt gefaciliteerd door TriFinance.
Met: Filip Ceulemans, Client Partner en Mario Matthys, Expert Practice Leader Corporate Reporting

Round Table | Go beyond the zero

Intercompany boekhouding: vanwege de bedrijfsspecifieke invulling, afwijkingen en manuele aanpassingen, belemmert het vaak uw ’true and fair view’. Hoe kunnen we het hele intercompany-proces herontwerpen en verbeteren? Denk aan: rekening houden met de fiscale impact van uw bedrijfsmodel, factureringsroutes configureren en alle transacties automatiseren. Misschien is het wel tijd om verder te gaan dan de maandafsluiting. Tijdens deze rondetafel bespreken we met elkaar hoe we dankzij de optimalisatie van intercompany de winstgevendheid kunnen verbeteren, de liquiditeit verhogen en F&A-talent beter inzetten.

Deze sessie wordt gefaciliteerd door BlackLine.
Met: Raymond Steenvoorde, Senior Strategist Intercompany Financial Management

Round Table | Het bos door de bomen: maak uw order-to-cash weer lean

Door de stijgende grondstofprijzen en loondindexeringen staat de financiële gezondheid van bedrijven hoog op de agenda. De cashflow is hiervan een goede graadmeter, maar hoe krijgt u die strak georganiseerd? Want door een wildgroei aan IT-platformen zijn de processen vaak onoverzichtelijk geworden. Bovendien gebruiken bedrijven vaak niet de juiste methode om debiteuren te benaderen, met het gevolg dat amper 15% van de gerechtelijke invorderingen rendabel is. Kan dit anders, bv. met een grotere focus op de minnelijke fase en de hulp van big data en algoritmes? Tijdens deze rondetafel bespreken we hoe we het debiteurenbeheer kunnen optimaliseren en met minder kosten meer rendement kunnen halen. Paul Cools, extern adviseur bij het Federale Kabinet van Justitie, zal ook de nakende wetswijzigingen toelichten.

Deze sessie wordt gefaciliteerd door la-on.
Met: Paul Cools, Managing Partner

Afsluiting | Over surveillancekunst, leeglopende telefoons en fake likes

Als afsluiter nodigen we Dries Depoorter uit, die met zijn apps, games en interactieve installaties pertinente vragen oproept over zien en gezien worden, privacy en surveillance. Op een ludieke manier stelt hij onze kijk op en omgang met technologie, AI en social media in vraag. Aan de hand van zijn spraakmakende projecten zet Dries ons vandaag een laaste keer aan het denken.